Dôvera: Môžeme sa na seba vzájomne spoľahnúť. Cítime vzájomnú spolupatričnosť

Partnerstvo: Ctíme si jedinečnosť každého. Vzájomne sa motivujeme a podporujeme v dosahovaní individuálnych aj spoločných cieľov. Máme záujem o dlhodobú spoluprácu o čom svedčí aj naša história.

Charakternosť: Riadime sa princípmi etiky. Sebareflexia a čestnosť sú samozrejmosťou v konaní každého člena tímu.

Nadšenie: Udržiavame oheň kreativity a rozvoja osobného potenciálu. S nadšením vyhľadávame nové cesty. Sme tu, lebo nás to baví.

Úcta: Vážime si seba aj iných. Počúvame rôzne názory a snažíme sa o vzájomné pochopenie.