Zdravie je hodnota, ktorú si každý váži najviac. Chceme ju pomáhať chrániť našim pacientom, našim klientom a aj nám samotným. Sprístupňujeme lieky tým, ktorí ich potrebujú s dôrazom na etické princípy a ich uplatňovanie v každodennej praxi. Dôležitú úlohu zohráva poskytovanie správnych informácií a transparentnosť v celej našej činnosti.