Spoločnosť Benela je súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti, registrácie, marketingu a propagácie liečiv na Slovensku. Vďaka naším bohatým skúsenostiam a vysokému pracovnému nasadeniu sme dosiahli u všetkých promovaných produktov vedúcu pozíciu na trhu v daných terapeutických oblastiach.

Prinášame pre pacientov výnimočné lieky s pridanou hodnotou. Našou úlohou je poukázať na terapeutický prínos a správne miesto v používaní týchto produktov a tým ich sprístupniť všetkým vhodným pacientom.

Spoločnosť Belesca je súkromná spoločnosť s výhradným zastúpením Himalaya Herbal Healthcare pre výživové doplnky na Slovensku. Okrem nich dodáva do lekární aj kozmetický sortiment Himalaya Herbals. Spoločnosť prináša účinné, kvalitné a bezpečné prípravky, vyrobené na báze dlhoročného výskumu a skúseností.

Obidve spoločnosti pôsobia na celom území Slovenskej republiky. Rozvíjame konštruktívnu spoluprácu so všetkými článkami, ktoré sú súčasťou reťazca poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

Oslovujeme odbornú aj laickú verejnosť priamo aj nepriamo, prostredníctvom odborných podujatí, médií a aj využívania inovatívnych moderných technológií.

Snažíme sa o neustále zlepšovanie spôsobu našej práce a o transparentnú realizáciu celej našej činnosti. Sme členom Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok a riadime sa Etickým kódexom farmaceutického priemyslu na Slovensku.

Spoločnosti sú efektívne riadené tímom manažérov s mnohoročnými skúsenosťami v medzinárodných farmaceutických spoločnostiach. Tím reprezentantov pokrýva celé územie SR a spoločnosť si váži ich stabilitu a podporuje ich profesionálny rast.