Ponúkame služby

Naším cieľom je poskytnúť zahraničným partnerom komplexné služby pri uvádzaní a marketingu ich liekov na slovenský trh.
Sme schopní poskytnúť služby:
- analýza a prieskum trhu
- registrácia liekov
- schválenie ceny a úhrady poisťovňami
- uvedenie lieku na trh a jeho propagácia
- zabezpečenie kontaktu s distribútormi a optimalizácia zásobovania
- poradenská činnosť
- špeciálne služby podľa potrieb zákazníka - po konzultácii