Všetkým našim partnerom poskytujeme komplexné služby pre úspešné pôsobenie na slovenskom farmaceutickom trhu:

  • marketingový prieskum a analýza trhu
  • registrácia liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov
  • schválenie ceny a úhrady poisťovňami
  • uvedenie lieku na trh a jeho propagácia
  • zabezpečenie kontaktu s distribútormi a optimalizácia zásobovania
  • poradenská činnosť
  • špeciálne služby podľa potrieb zákazníka