Imunomodulačná liečba

Prevencia recidivujúcich infekcií dýchacích a močových ciest prostredníctvom imunomodulácie.

Posilnenie telu vlastných obranných mechanizmov bakteriálnymi lyzátmi vedie ku zníženiu počtu, dĺžky trvania a závažnosti infekcií, pri minimálnych nežiaducich účinkoch. Znižuje tak riziko závažných nežiaducich účinkov pri opakovanom podávaní antibiotík a riziko rezistencie na antibiotiká. Vďaka mechanizmu účinku bakteriálnych lyzátov dochádza k prirodzenému a dlhodobému zlepšeniu obranyschopnosti organizmu voči baktériám aj vírusom.

Produkty

Broncho-Vaxom
Informácia pre pacienta Informácia pre pacienta

Uro-Vaxom
Informácia pre pacienta

Prevencia a liečba krvácavých stavov rôznej etiológie

Krvácanie môže predstavovať závažný medicínsky problém, ktorý si vyžaduje terapeutickú intervenciu. V chirurgii je to napr. prevencia a liečba predoperačného, operačného a pooperačného kapilárneho krvácania, v internej medicíne a gynekológii to môže byť kapilárne krvácanie rôznej etiológie.

Produkty

Dicynone
Informácia pre pacienta Informácia pre pacienta

Poruchy spánku

Spánok je fyziologický stav organizmu, pri ktorom nastávajú zmeny telesných a psychických funkcií. Má 2 fázy (REM a NREM), ktoré sa počas spánku pravidelne striedajú. Nespavosť (hyposomnia) je skrátený nočný spánok alebo znížená efektívnosť spánku, v najhorších prípadoch spánok vôbec nie je prítomný.
Príznaky hyposomnie sú neschopnosť zaspať alebo naopak včasné prebúdzanie, povrchný spánok alebo časté prebúdzanie počas spánku.
Najčastejšie príčiny hyposomnie sú nevhodné prostredie (hluk), nesprávne návyky, somatické ochorenie alebo niektoré psychické poruchy.
Dôležitým faktorom pri výbere vhodného lieku je jeho schopnosť nevyvolávať návyk na používanie.

Produkty

Calmaben
Informácia pre pacienta

Prevencia poranení a infekcií spôsobených katetrizáciou a endoskopickými vyšetreniami
Endoskopia je minimálne invazívna diagnostická zobrazovacia metóda na optické (zrakové) vyšetrenie vnútornej štruktúry dutých telových orgánov špeciálnym optickým prístrojom – endoskopom.
Katéter je lekárska pomôcka na sondovanie, vyprázdňovanie, napĺňanie alebo vyplachovanie dutých orgánov ako napr. močový mechúr, žalúdok alebo cievy. Musí byť zavedený za aseptických podmienok, v opačnom prípade sa môže vyskytnúť infekcia a pri nesprávnom zaobchádzaní aj krvácanie.
Zníženie rizika endoskopických vyšetrení a zavedenia katétra môžeme dosiahnuť pomocou sterilných lubrikantov.

Produkty

Cathejell Lidocain C
Informácia pre pacienta

Voľnopredajný sortiment

Produkty spoločnosti Himalaya Herbal Healthcare

Indická farmaceutická spoločnosť Himalaya Herbal Healthcare bola založená v roku 1930 pánom M. Manali s jasnou víziou, aby 5000 rokov starý systém medicíny Ayurveda priniesol spoločnosti recept na vytvorenie nových liekov a liečebných postupov. Od svojho založenia sa spoločnosť zameriava na vývoj bezpečných, prírodných a inovatívnych prostriedkov, ktoré pomôžu ľuďom viesť bohatší a zdravší život. Dnes sú jej produkty podporované viac ako 200 000 lekármi po celom svete a spotrebiteľom vo viac ako 100 krajinách pomáhajú k ich zdraviu a osobnej starostlivosti.

Názov značky Himalaya je inšpirovaný pohorím Himalájí ako symbolu čistoty a vznešených ideálov. Územie Himalájí je tiež zdrojom mnohých bylín, ktoré sú použité v jej produktoch.

Byliny, ktoré sa používajú na výrobu produktov Himalaya si výrobca sám pestuje na čistej a ekologickej poľnohospodárskej pôde. Prísady sú pestované za použitia obnoviteľných zdrojov bez chemických hnojív a pesticídov. Vybrané byliny sú následne nezávisle testované podľa kritérií WHO.

Každý výrobok Himalaye sa dostane na trh až po dôkladnom výskume a vykonaní klinických skúšok. Pre firmu platí, že investícií nie je nikdy príliš veľa, pokiaľ ide o vývoj vedecky bezpečných liekov a liečebných postupov. Spoločnosť verí, že ideálny systém zdravotnej starostlivosti spočíva v súčinnosti medzi ajurvédou a modernou vedou.

Ajurvéda je medicínsky systém uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pôvodne bol používaný v Indii, Nepále a na Srí Lanke). Slovo „ajurvéda“ pochádza zo slov „ajur“, čo znamená „život“ alebo „dlhovekosť“, a slova „veda“, ktoré znamená „veda“. Je považovaná za najstarší medicínsky systém na svete a tiež za matku medicíny, lebo z nej vychádza napr. aj čínska medicína. Zaoberá sa hlavne prevenciou chorôb, nielen liečbou. Lieči príčinu choroby, nie jej príznaky. Snaží sa vytvoriť súlad človeka s prírodou.

Himalaya vyberá nekultivované byliny z tradičných dokumentov ajurvédy.

Vďaka týmto špeciálnym postupom vyrába Himalaya z bylín prírodné, efektívne a bezpečné produkty bez vedľajších účinkov.

Výživové doplnky

Informácia pre pacienta