Sledovanie všetkých vedľajších účinkov má veľmi veľký význam pre posúdenie bezpečnosti lieku a zhodnotenie pomeru prínos vs. riziko.

V prípade, ak zaznamenáte

  • akýkoľvek vedľajší účinok pri užívaní lieku spoločnosti OM Pharma
  • nesprávne použitie lieku, predávkovanie, zneužitie, chybu v liečbe
  • užitie počas gravidity alebo dojčenia, použitie mimo schválených indikácií, pracovnú expozíciu
  • liekovú interakciu, nedostatok účinnosti, neočakávaný terapeutický alebo klinický účinok

kontaktujte nás prosím čo najskôr a poskytnite nám nasledujúce informácie:

  • Vaše kontaktné údaje.
  • Ste zdravotnícky pracovník alebo pacient?
  • Iniciály pacienta (prvé písmeno krstného mena, prvé písmeno priezviska), pohlavie, vek.
  • Názov lieku.
  • Popis nežiaduceho účinku.

Na hlásenie nežiaduceho účinku použite prosím náš webový formulár uvedený nižšie alebo emailovú adresu safety@partnerin.sk

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku pomocou formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv portal.sukl.sk

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa aj na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Benela s.r.o.

Formulár pre hlásenie nežiaducich účinkov

Prosím, potvrďte, že nie ste robot.